Welkom


De stichting

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Haagvalken onder het identificatienummer RSIN 8567.28.810


De stichting is te bereiken op:

- Stichting Haagvalken

  Postbus 17164

  2502 CD  Den Haag

of op:

- bestuur@haagvalken.nl


Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mw. Y.M.J. Lampe (voorzitter)

Dhr. W.P. Kerkhof (secretaris)

Dhr. J. Bergwerff (penningmeester)


Doelstelling

De stichting Haagvalken heeft ten doel het bevorderen van cultuur, kunst en natuurbehoud en daaraan dienstbare educatie.


Beleidsplan

Het door het bestuur geaccoordeerde beleidsplan treft u aan onder de volgende link

beleidsplan


Beloningsbeleid

De werkzaamheden zullen worden verricht door het bestuur en door een beperkt aantal vrijwilligers. Geen van de bestuursleden of de vrijwilligers ontvangt een beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die worden gemaakt bij de uitoefening van hun functie worden vergoed.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting van de stichting is het bestuur doende geweest om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen waaronder het aanrvragen van de ANBI-status en het verkrijgen van een bankrekening. Er zijn derhalve nog geen middelen beschikbaar en ook nog geen activiteiten uitgeoefend.


Financiële verantwoording

Het jaarverslag 2018 is hier in te zien 
© Haagvalken 2016